Affiliato: AGENZIA IMM.RE BG1 S.R.L.
VIA CELADINA, 8
24125 Bergamo (BG)
Zona di franchising: Celadina-Malpensata
Tel.:0350460406